Frederick Austerlitz

El llegendari ballarí i coreògraf nord-americà Frederick Emmanuel Austerlitz va néixer el 1889 a Omaha. A quatre anys ja participava en números de vodevil amb la seva germana Adele i el 1917 tots dos van debutar a Broadway.

Read More
Editorial Flaneur
Edmond Jabès i Max Jacob

El 1935 Max Jacob tenia cinquanta-nou anys i era un dels poetes més importants de França. El 1935 Edmond Jabès tenia vint-i-tres anys i, tret d’un cercle molt reduït d’artistes francòfons d’El Caire (la seva ciutat natal), no el coneixia ningú.

Read More
Editorial Flaneur
França per als francesos

La nit del 8 al 9 de maig de 1990, trenta-quatre tombes jueves del cementiri de Carpentràs van ser profanades. L’escàndol va colpir la societat francesa durant uns quants dies i apareix a El llibre de l’hospitalitat —escrit aquell any mateix— en diversos fragments.

Read More
Editorial Flaneur
Marcelle Jabès

De les tres gran ferides que marquen la vida de Jabès, n’hi ha dues de força conegudes i una de tercera que no ho és tant. Les dues primeres són la Xoà i l’exili; la tercera, la mort de Marcelle, la seva germana gran.

Read More
Editorial Flaneur
Maurice Blanchot i Emmanuel Lévinas

Al principi dels anys vint, Maurice Blanchot comença a estudiar filosofia i alemany a Estrasburg. És un noi de família burgesa, d’aspecte aristocràtic, elegant, que ja ha decidit que es dedicarà al periodisme, i que aviat començarà a escriure en diaris d’extrema dreta.

Read More
Editorial Flaneur
La llengua d’Edmond Jabès

L’obra d’Edmond Jabès és, en gran part, una resposta a la famosa frase d’Adorno segons la qual després d’Auschwitz no es pot escriure poesia. A parer de Jabès, és justament al contrari: després de l’horror cal escriure poesia, encara que sigui amb paraules malferides.

Read More
Editorial Flaneur
L’art de Sebald

«La memòria és la vida, la qual cosa l’exposa a la dialèctica del record i l’amnèsia, i la fa inconscient de les seves deformacions successives, vulnerable a tota mena d’utilització i manipulació, procliu a estats de latència prolongats i a reviscolaments sobtats.»

Read More
Editorial Flaneur