Edició bilingüe

Thomas l'Obscur

Maurice Blanchot
Traducció d'Arnau Pons

« Amb una veu que ja no cantava, que ja ni tan sols xerrava com la de l’ocell xerraire, home sense cap punt d’animalitat, vaig deixar de poder-me expressar. Pensava, fora de tota imatge i de tot pensament, en un acte que consistia a ser impensable. En tot moment jo era aquest home purament humà, únic exemplar d’individu suprem, pel qual cadascú es canvia a l’hora de la mort i que només ell es mor en lloc de tothom. Amb mi l’espècie es va morir per complet una vegada i una altra.»

LLEGIR BLANCHOT EN CATALÀ

Thomas l’Obscur és el primer llibre de Maurice Blanchot que es publica en llengua catalana i la traducció, d’orfebreria, és d’Arnau Pons.

BLANCHOT, UN PENSAMENT COMPLEX

Un escriptor de pensament complex i contradictori, rehabilitat per figures com Lévinas i Derrida i, sobretot, per la seva obra.