«El flâneur necessita espai per a moure’s
i no vol prescindir de la seva independència.»