JeanAmery_thum.jpg

Jean Améry

Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines Überwältigten (‘Més ellà de la culpa i l’expiació. Temptatives de superació d’una víctima de la violència’), l’escriptor austríac Jean Améry descriu el seu pas per la fortalesa de Breendonk quan aquesta estava ocupada, com tot Bèlgica i gran part d’Europa, pels nazis. Allà, Améry va ser torturat per haver participat en la resistència. Com qualsevol persona que hagi passat per aquesta experiència, Améry va ser un torturat tota la vida. L’única diferència amb altres víctimes és que ell va ser capaç de descriure-ho com ningú. A Austerlitz, Sebald fa referència directa a aquesta obra imprescindible:

«No crec que les nàusees em fessin intuir la mena d’interrogatoris severs que s’havien practicat en aquell lloc en l’època que jo vaig néixer, ja que no va ser fins uns quants anys després que vaig llegir la descripció que va fer Jean Améry de l’aterridora proximitat física que s’establia entre els torturadors i els torturats, i del turment que ell mateix havia patit a Breendonk quan l’havien hissat per les mans lligades a l’esquena, de manera que, amb un cruixit que encara li ressonava dins el cap en el moment de posar l’episodi en escrit, semblant al que fa una cosa quan s’estella, els ossos de les espatlles li havien sortit de les articulacions i havia quedat penjat en el buit amb els braços dislocats i entortolligats damunt el cap: “la pendaison par les mains liées dans le dos jusqu’à évanouissement”.»