View from Greenwich Park  de William Turner

View from Greenwich Park de William Turner

Sebald i Turner

En diverses entrevistes, W. G. Sebald va reconèixer que la seva prosa devia molt als autors romàntics alemanys del segle XIX. Novalis, Stifter, Grillparzer... Les obres de Sebald són plenes de referències a aquests escriptors. Però la passió de Sebald pel Romanticisme també arribava a la pintura. A Austerlitz, per exemple, el protagonista esmenta directament dos quadres de l’artista anglès John Mallor Turner (1775-1851), el pintor romàntic per excel·lència. Els quadres en qüestió són View from Greenwich Park (1809) i Funeral at Lausanne (1841). A Austerlitz també se citen unes aquarel·les que Turner va fer de la ciutat alemanya de Bacharach, també el 1841.