L'Editorial

L’Editorial Flâneur es defineix, per començar, com una editorial actual. Actual perquè pretén publicar llibres atemporals. Gaudim recorrent passatges amb la companyia de Benjamin, Walser, W. G. Sebald, Bernhard, Blanchot, Baudelaire, Valéry, Canetti, Rilke... Autors actuals. 

 
 
 
Editorial Flâneur
 

I és per això que els volem oferir per mitjà de traduccions recuperades, reactualitzades o, directament, inèdites. Creiem fermament que aquestes traduccions formen o formaran part de la cultura catalana exactament com ho fan les reedicions o actualitzacions dels nostres clàssics. Una bona traducció sempre enriqueix alhora la llengua de partida i la d’arribada; així, doncs, volem –humilment– enriquir la nostra cultura.

Malgrat tot, els nostres llibres no es dirigeixen a cap lector concret. Volem arribar al màxim nombre de persones. És per això que pretenem arribar a les llibreries clau de les terres de parla catalana.

A l’Editorial Flâneur no veiem cap contradicció, ans el contrari en editar llibres que creiem que són formatius i estar convençuts que un llibre també és un objecte. Per això tenim tanta cura amb triar-ne el contingut com en presentar-lo d’una manera impecable. Mai no editarem un llibre que no ens agradi. 
 


US PRESENTEM ELS TÍTOLS QUE PUBLICAREM properament:

Properament.
Thomas l’Obscur, de Maurice Blanchot.
Traducció d'Arnau Pons.


Setembre de 2018.
Austerlitz, de W. G. Sebald.
Traducció d'Anna Soler Horta


Febrer de 2018.
El nebot de Wittgenstein, de Thomas Bernhard.
Traducció de Raül Garrigasait


Novembre de 2017. 
La passejada, de Robert Walser; seguit de «Le promeneur solitaire» de W. G. Sebald. Traducció de Teresa Vinardell Puig i d’Anna Soler Horta.


«El flâneur necessita espai per a moure’s i no vol prescindir de la seva independència.»

Walter Benjamin